Fons incorporats: José Javier Abad-Pérez

José Javier Abad-Pérez
 1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
  1. Codi de referència.
   ES Alcoi. Arxiu Històric Municipal. AMA. Fons José Javier Abad-Pérez Belenguer
  2. Títol.
   Arxiu personal de José Javier Abad-Pérez Belenguer
  3. Data.
   1985–2001
  4. Nivell de descripció.
   Fons
  5. Volum i suport de la unitat de descripció.
   6 u.i. Paper i fotografies.
 2. ÀREA DE CONTEXT
  1. Nom del productor.
   José Javier Abad-Pérez Belenguer
  2. Història institucional/ressenya biogràfica.
   José Javier Abad–Pérez Belenguer es llicencià en Dret per la Universitat de València. Ingressà per oposició en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1982. L’any 1984 es trasllada a Madrid, on passa a ocupar les Assesories Jurídiques del Ministeri de Treball i Seguretat Social i de l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM). El 1986 és destinat a la Direcció General del Servici Jurídic de l’Estat. El 1987 és nomenat Advocat de l’Estat i Cap del Gabinet d’Estudis. El 1996 és nomenat Director General del Servei Jurídic de l’Estado, càrrec que va ocupar fins l’any 2000. En 1996 també fou designat membre del Consell d’Estat. Entre 1990 i juny de 1994 fou president de l’Associació Professional d’Advocats de l’Estat. El 1999 ingressava en la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació           
  3. Forma d’ingrés.
   L’any 2004 l’Arxiu Municipal d’Alcoi incorporava l’arxiu particular de José Javier Abad–Pérez, la família del qual també ha cedit la seua biblioteca, depositada a la Biblioteca Municipal Zona Nord.
 3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
  1. Abast i contingut.
   Aquest fons de caràcter eminentment jurídic recull tota la documentació personal de José Javier (correspondència, titulacions, etc) així como professional (discursos, seminaris, documents de treball).
  2. Organització.
   1. Documents particulars, diplomes, etc. (1992–2001)
   2. Correspondència particular (1992–2001)
   3. Cursos i conferències (1985–2000)
   4. Informes jurídics (1989–2000)
 4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
  1. Condicions d’accés.
   Es tracta d’un fons documental generats per un particular i, donat el seu caràcter personal, així com el caràcter confidencial de molts dels dictàmens i assumptes que s’hi conserven, aquesta documentació no pot ser consultada, segons la legislació vigent, fins que no passen 25 anys, tal com recull aixi mateix el conveni de cessió signat entre els representants del productor i l’Ajuntament. L’accés està subjecte, doncs, a la legislació vigent: Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià; Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tenint en compte que aquesta no impedix l’accés a la documentació que, segons s’establix en la Llei 16/1985 i en la d’arxius de la comunitat autònoma, tinga la condició d’històrica; Llei 3/2005, d’Arxius de la Comunitat Valenciana; Reglament de l’Arxiu Municipal d’Alcoi.
  2. Instruments de descripció.
   Quadre de classificació i inventari.
 5. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
  1. Nota de l’arxiver.
   Josep Lluís Santonja Cardona.
  2. Regles o normes
   ISAD(G)
  3. Data de la descripció
   2004