Fons incorporats: Oficina Auxiliar de Arquitectura Martínez & García

L’any 2005 era cedit l’arxiu de la desapareguda empresa OFICINA AUXILIAR DE ARQUITECTURA MARTÍNEZ & GARCÍA.

Aquesta empresa era una oficina auxiliar d’arquitectura i topografia que va desenvolupar les seues activitats entre els anys cinquanta i vuitanta del segle passat. En general, es tracta de plànols que aquesta oficina produïa, sobretot centrada, en els anys seixanta i setanta, en el disseny de segones residències (xalets i cases de camp).

Aquest fons ocupa un total de dotze caixes d’arxiu i conserva l’ordenació que tenia a l’oficina de procedència, per ordre alfabètic de clients o poblacions.

Oficina Auxiliar de Arquitectura Martínez & García