Fons incorporats: José Cuenca Mora

 1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
  1. Codi de referència.
   ES Alcoi. Arxiu Històric Municipal. AMA. Fons José Cuenca Mora
  2. Títol.
   Arxiu personal de José Cuenca Mora
  3. Data.
   1945–1994
  4. Nivell de descripció.
   Fons
  5. Volum i suport de la unitat de descripció.
   1 u.i. Paper
 2. ÀREA DE CONTEXT
  1. Nom del productor.
   José Cuenca Mora
  2. Història institucional/ressenya biogràfica.
   José Cuenca Mora naix a Alcoi el 1908. Tot i ocupar diversos oficis al llarg de la seua vida fou, sobre tot, un home dedicat a la literatura, compartint prosa i vers, així com l’assaig filosòfic i tot tipus de col·laboracions literàries en premsa local i comarcal (on destaquen les seues habituals columnes en el periòdic Ciudad).
   Des del 1937, en què publicà el seu primer llibre de poesies sota el títol El arpa dolorida, foren molts els premis literaris aconseguits, tant a Alcoi como a altres ciutats. Altres títols publicat són Doce luceros en la noche del alma (1943), La metafísica actual (1966), Tiempo recobrado (1972), Digu y yo (1975), La llegada tardía (1977), El jardín de Calíope (1978), Sonatas alicantinas (1984), Corona del puro amor (1986), Rosas de la intimidad (1989) i el seu últim, Amor, ensueño y poesía.
   Com autor teatral tingué una curta trajectòria puix si bé en abril de 1943 s’estrenà al Teatre Circ per la Companyia Vilaplana, amb gran èxit, la comèdia La oculta verdad, a l’agost del mateix any va suspendre’s de forma definitiva l’estrena del drama Soñador y príncipe.
   Al 1976 se li va retre un homenatge amb molta concurrència de gent. Fou secretari i membre de la Junta del Preventori “Mariola La Asunción”. Durant molts anys fou també col·laborador de la revista de Festas que edita l’Associació de Sant Jordi, fins ser, finalment, elegit membre honorari de l’entitat festera alcoiana. José Cuenca Mora morí a Alcoi als 86 anys, el 1994.
  3. Forma d’ingrés.
   Cedit a l’Arxiu Municipal d’Alcoi el 2001 de forma anònima.
 3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
  1. Abast i contingut.
   El fons personal de José Cuenca Mora permet documentar l’activitat literària d’aquest escriptor local. Així s’hi conserven els diplomes literaris que va rebre al llarg de la seua vida, la correspondència, mecanoscrits originals de poemes i una col·lecció de les col·laboracions en la premsa.
 4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
  1. Condicions d’accés.
   Es tracta de fons generats per un particular als quals s’aplica la restricció marcada per la llei de 25 anys des de la mort del productor. Per a la consulta de l’obra original se segueix la legislació de Propietat Intel·lectual, per la qual cosa queda exclosa la còpia de la documentació consultada. L’accés està subjecte a la legislació vigent: Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià; Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tenint en compte que aquesta no impedix l’accés a la documentació que, segons s’establix en la Llei 16/1985 i en la d’arxius de la comunitat autònoma, tinga la condició d’històrica; Llei 3/2005, d’Arxius de la Comunitat Valenciana; Reglament de l’Arxiu Municipal d’Alcoi.
  2. Instruments de descripció.
   Quadre de classificació i inventari.
 5. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
  1. Nota de l’arxiver.
   Josep Lluís Santonja
  2. Regles o normes
   ISAD(G)
  3. Data de la descripció
   2001