Fons incorporats: Mario Brotóns Jordá

Mario Brotóns Jordá
Mario Brotóns Jordá
Mario Brotóns Jordá
 1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
  1. Codi de referència.
   ES Alcoi. Arxiu Històric Municipal. AMA. Fons Mario Brotóns Jordá
  2. Títol.
   Arxiu personal de Mario Brotóns Jordá
  3. Data.
   1365–1975
  4. Nivell de descripció.
   Fons
  5. Volum i suport de la unitat de descripció.
   2 u.i. Paper.
 2. ÀREA DE CONTEXT
  1. Nom del productor.
   Mario Brotóns Jordà
  2. Història institucional/ressenya biogràfica.
   Mario Brotons Jordá (Alcoi, 23 de gener de 1922– 10 de juny de 1995) era fill de Tomás Brotons Ferrándiz (Gorga) i Camil·la Jordá Botí (Alcoi). De família humil, fou el tercer dels cinc fills. Durant l’aixecament militar, fou un dels primers en prendre el quarter d’Alcoi per evitar la seua sublevació i en fer-se càrrec de l’armament. Amb 14 anys acomplits s’allistà de voluntari a la Columna Confederal. Va estar als fronts de Córdova (Cerro Muriano i Las Malagueñas), i a Terol. En fer el servei militar a Alcoi va ser acusat de rebel·lió i l’internaren durant tres anys al penal militar de Mahó, del qual va eixir el dia 22 de novembre de 1946. Ja a la vida civil va fundar un magatzem de paper anomenat Brograma, i posteriorment Pibeasa. Excursionista i arqueòleg afeccionat va descobrir, amb Héctor García i Juan Pastor, alguns jaciments prehistòrics, un d’ells les pintures de la Sarga.
   Junt a vells militants històrics alcoians va revifar el PSOE d’Alcoi, i va ser secretari provincial. Poc abans de morir va investigar sobre la foto d’“El miliciano caído o muerte de un miliciano” de Robert Capa, i va dir que l’esmentat milicià era Federico Borrell “Taino”.
  3. Forma d’ingrés.
   El 7 de juliol de 2004 fue signada l’acta de cessió a l’Arxiu Municipal d’Alcoi d’aquest fons.
 3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
  1. Abast i contingut.
   El fons personal de Mario Brotóns Jordá permet una aproximació a la història del PSOE local durant el franquisme. Cal destacar així mateix la documentació sobre arqueologia, entre la qual cal destacar una carta del francés Henri Breuil.
  2. Organització.
   1. Documents personals:
    1. Documentació personal i Consell de Guerra (1946-1966)
    2. Memòries
    3. Correspondència privada (1937-1947)
    4. Correspondència general (1919-1995)
    5. Correspondència relacionada amb el PSOE (1965-1985)
    6. Correspondència amb la “Asociación Ciudadana por la Regeneración” i el partit “Unidad Democràtica Independiente” (1994-1995)
    7. Correspondència amb informadors i investigadors
   2. Producció intel·lectual: articles d’opinió, notes i dibuixos d’arqueologia i correspondència amb arqueòlegs (1951-1975)
   3. Retalls de premsa sobre arqueologia (1951), conflicte tèxtil (1974) i altres (1952-1995)
 4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
  1. Condicions d’accés.
   Es tracta de fons generats per un particular als quals s’aplica la restricció marcada per la llei de 25 anys des de la mort del productor, com ho recull el conveni escaient signat entre els representats del productor i l’Ajuntament d’Alcoi. L’accés està subjecte a la legislació vigent: Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià; Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tenint en compte que aquesta no impedix l’accés a la documentació que, segons s’establix en la Llei 16/1985 i en la d’arxius de la comunitat autònoma, tinga la condició d’històrica; Llei 3/2005, d’Arxius de la Comunitat Valenciana; Reglament de l’Arxiu Municipal d’Alcoi.
  2. Instruments de descripció.
   Quadre de classificació i inventari.
 5. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
  1. Nota de l’arxiver.
   Àngel Beneito Lloris
  2. Regles o normes
   ISAD(G)
  3. Data de la descripció