Fons incorporats: Antonio Castelló Candela

Antonio Castelló Candela (l'Orà, 1935) és bibliòfil, investigador i escriptor. De la seua nodrida biblioteca i arxiu personal ha cedit a l'Arxiu Municipal alguns documents fotogràfics i, sobretot, exemplars de premsa històrica de la ciutat, com ara:

 • Revista de Alcoy (1890)
 • El Serpis (1892-1896)
 • El Literal (Alacant, 1892)
 • Heraldo de Alcoy (1903, 1915)
 • Diario de Alcoy (1905)
 • La Defensa (1914)
 • La Lealtad (1916)
 • Revista Alcoyana (1921-1922)
 • El Noticiero Regional (1927-1928)
 • La Gaceta de Levante (1926-1936)
 • El Mercantil Valenciano (València, 1937)